Fjällkvanne, Angelica Archangelika, 50 ml

270,00kr

2 i lager

Artikelnr: 8f121ce07d74 Kategorier: , ,

Beskrivning

 

Fjällkvannen är 1-2 m hög, grenad och frodig serieblomväxt, två- eller treårig. Kvanne är en grov och högväxt, aromatiskt doftande ört som kan bli drygt en meter hög. Bladen är två till tre gånger par ikade med breda, grovt sågade blad ikar, basalbladen har trinda bladskaft. Kvanne blommar i juli-augusti med små gröngula blommor som sitter samlade i nästan klotrunda ockar. Blom ockarna har kala strålar. Frukterna är något plattade med fem tydliga ryggar men utan synliga oljekanaler. Fruktväggen är tjock och är inte fäst vid fröet.
Fruktdoften är angenäm. Bladen har en n men kraftig arom Fjällkvannen växer i fuktiga områden, i naturen ofta i bördiga dungar utmed bäckar. Vid forskning har man konstaterat skillnader i aromhalter i växter från nska Lappland och södra Finland. Mängden lätt yktig olja hänger ihop med låga nattemperaturer och långa dagar. Lapplands ällkvanne har konstaterats mer aromatisk än de odlade i söder.
 
Fjällkvannes historia
Fjällkvanne har använts länge bland folk i norr i Grönland, Skandinavien och i Sibirien. I isländsk lagtext funnet att den var fridlyst redan före 1000-talet. Fjällkvanne har odlats i Norge och redan på 1400-talet förde munkar med sig den till Europa. På 1500-1600 talen var roten från ällkvanne en mycket vanlig medicinalväxt i alla rika hem. Samerna har använt den som mattillskott och läkemedel. Man tillredde ”gompa” av kokade växtdelar och över den hälldes renmjölk På så sätt fi ck man en syrning och den förvarades i gropar i jorden över vintern. Växtdelar åts också naturligt utan någon beredning, rot tuggades för att få friska luftrör och även mot infektioner. Det används även som hostmedicin (Observera att roten påverkar centrala nervsystemet).
 
Användning
Hela ällkvanneväxten duger som livsmedel men speciellt ällkvannes rot och frön har en mångsidig läkande e ekt. Roten från ällkvanne rekommenderas dem som lider av lungbesvär, in ammationer, den eliminerar muskelkramper och användes som slemavlägsnande läkemedel.
Den har använts för att höja allmänkonditionen, vid behandling av magbesvär, för att öka motståndskraften vid tider av in uensa och andra epidemier. Fjällkvanne används även för att motverka spänningar och stress och även för att behandla dessa.
Fjällkvanne har en botande e ekt på in ammationer. Den är antimikrobisk och antimykotisk. Fjällkvannen ökar utsöndringen av galla och bukspottskörtelns funktion, minskar jäsningsprocesser och stimulerar tarmarnas peristaltik. Fjällkvanne skyddar hinnan i cellväggarna, stimulerar bildandet av nya slemhinnor och minskar bildandet av tarmgaser.
Behandling med ällkvanne bestäms inte alltid av dosens storlek utan påverkas även av patientens mentala och fysiska tillstånd vid det aktuella tillfället. Fjällkvanne påverkar t.ex. det centrala nervsystemet olika beroende av karaktären och stresstillståndet hos personen. Små doser piggar upp och ofta säger man att de lugnar patienten eftersom de tar bort den retlighet som härrör från överansträngning och förbättrar välbe nnandet. Överdosering kan ge upphov till sömnbesvär.
Rosenrot och fjällkvanne är adaptogeniska växter: De förstärker de inre organen, sparar på deras reserver och har en förbättrande verkan på arbetsförmågan.
Dessa växter får inte blandas ihop med dopingpreparat och inte heller andra stimulantia, som dock stimulerar organen men som samtidigt tömmer kroppen på reserver och efterföljs av en djup trötthet och ett långt återhämtningsbehov.
Adaptogenväxter används för att aktivera prestationsförmågan och återhämta den till det normala, inte för att överstimulera denna.
Enligt anvisningar från kinesisk medicinsk vetenskap kan adaptogenväxter utnyttjas vid årstidsväxlingar och vid påfrestningar på organen föranledda av årstidsförändringar.
 
Innehåll
50 ml tinktur
Fjällkvannen kommer från Tornedalen.

 

Meny
X